Xây dựng đội ngũ doanh nhân trẻ có tâm, có tầm, kinh doanh đúng pháp luật, tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Hội, đó là những tiêu chí mà Hội doanh nghiệp trẻ…