” Hòa Hợp ” – Việt Nam Top Brands 2014

” Hòa Hợp ” – Việt Nam Top Brands 2014

Băng chứng nhận bởi Viện nghiên cứu kinh tế TW và Tổ chức quốc tế Global GTA Vương quốc Anh, chứng nhận nhãn hiệu Hòa Hợp là : THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU – TOP BRANDS 2014 phù hợp các chuẩn mực chỉ số cạnh tranh quốc tế.

Add Comment