Nivo
Giới thiệu
Năm 1995, sau mấy năm trực tiếp sản xuất và kinh doanh bột giặt tại Viện Hóa chất Công Nghiệp, ông chủ Đỗ Trung Hòa quyết định về quê hương lập nghiệp và bắt đầu thành lập Tổ hợp Bột giặt Hòa Hợp. Những sản phẩm xà phòng kem bình dân đầu tiên của Hoà Hợp đã xuất xưởng và dần có mặt tại các cửa hàng trong khu vực. Từ sản lượng vài trăm cân, vài tấn, đến vài chục tấn một tháng. Sản phẩm xà phòng kem bình dân không chỉ bao phủ trên địa bàn mà vươn dần tới một số tỉnh lận cận và có tháng xuất sang Trung Quốc gần 70 tấn.
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 04-33.669.224
Facebook
Giải thưởng